Πως θα μπορούσαμε να το εξηγήσουμε αυτό; Με το δεδομένο ότι τα αναβολικά έχουν στις γυναίκες ισχυρή επίδραση, ενώ  στους άνδρες - και ειδικά στους αθλητές αντοχής - ελάχιστο.

 Η χρήση του αργού τρεξίματος συνδέεται με τη δυνατότητα που μας δίνεται να τρέξουμε για μεγάλη διάρκεια και συνεπώς καταναλώνοντας  λιγότερη ενέργεια, αλλά θα πρέπει πάντα να βλέπουμε αν αυτή η προπόνηση μπορεί έστω εν μέρει να αντικατασταθεί - τουλάχιστον κατά ένα μέρος - με εναλλασσόμενους ρυθμούς τρεξίματος  ή τουλάχιστον με ένα τρέξιμο σε όχι πολύ αργό ρυθμό.