Ωστόσο, η περίοδος προετοιμασίας για μια κούρσα τόσο μεγάλης διάρκειας και δυσκολίας όπως ο μαραθώνιος μπορεί να μην είναι συμβατή με την προπόνηση συντήρησης που γίνετε στην θερινή περίοδο, που περιλαμβάνει προπονητικές επιβαρύνσεις μικρού χρόνου και μεγάλης έντασης.